Leasing

 Att erbjuda dina kunder leasing ger möjligheter till fler affärer och minskad kreditrisk. 

I dagsläget är det svårare för små och medelstora företag att få finansiering via den traditionella banken, med Svea Ekonomi öppnas nya möjligheter. Svea Ekonomi erbjuder leasing för investeringar mellan 5.000–2.000.000 kr. Inga säkerheter utöver finansierad utrustning krävs. 
 
Genom att välja leasing frigörs kapital för din kund så att de har möjlighet att fortsätta expandera. För dig som kund hos Rexel öppnas nya dörrar då icke budgeterade affärer kan bli av samt att du har möjlighet till merförsäljning. Med leasing kan affärer som eventuellt skulle skjutas upp eller kanske inte bli av, få ett snabbare avslut. 
Med leasing slipper du agera bank åt dina kunder. Du får snabbare betalt, en bättre likviditet och minskar din kreditrisk då Svea Ekonomi tar den. När leasingperioden är slut, betalar slut­kunden restvärdet och äger sin utrustning.
 

 Leasing

  • Investeringar mellan 5.000–2.000.000 kr 
  • Avtalstid 24–60 mån 
  • Restvärde 5–15 % 
  • Slutkunden äger utrustningen efter slutbetalning 
  • Vid investering av t ex solcellsanläggning, laddstolpar, belysning 

 

Ladda ner PDF

Här kan du ladda ner PDF