text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Visa projekt)

Prislistor & rabattbrev

 Filformat för Storels GN prislista

 

Fältseparator: Semikolon

Filformat: Excel 2007 och text (ANSI)

 

Radbrytningsstandard: CR(#13) och LF(#10)

OrdFältTeckenExempel/Kommentar
1Artikelnummer71416002
2Benämning50VP-rör 16 MM
3Enhet3M
4Materialgrupp514AA
5GN-Pris7(2)15,00
6Prisdatum820130701
7

 
ALEM ansvarskod
 

1

 

J = Ja, enligt ALEM
N = Nej, enligt ALEM
A = Annat villkor
8
 

Lagerförd
 

1
 
L = Lagerförd Göta, Jordbro eller Luleå
9 
Status 
3 
O = Normal
UL = Utgår, lagersaldo finns kvar
PPB = Pris på begäran

 

 

 
Format rabattbrevsfil
I samband med prisjusteringen den 1 juli kommer vi att ändra formatet för vår rabattfil, nedan ser du en beskrivning.
Filformat: Text, ANSI (txt)
Fältseparator: Semikolon
Radbrytningsstandard: CR (#13) och LF (#10)
OrdFältMax tknExempel/Kommentar
1Materialgrupp500AB
2Rabatt 13Ex: 10,1%
3Rabatt 23Ex: 10,1%

 

 Filformat "nettoprisfil"

 
Filformat: Text, ANSI (txt)
Fältseparator: Semikolon
Radbrytningsstandard: CR (#13) och LF (#10)
Notera: En tom fil innebär att ingen nettoprisfil finns tillgänglig

 

OrdFältMax tknExempel/kommentar
1Artikelnummer71416002
2Benämning50VP-rör
3Nettopris7(2)3,65
4Rabattgrupp514AB
5Prisdatum820130619