272017821 | Verktygsväska Pro Electrician | Storel