74252700 700KG | LASTSPÄN + KROK 0,5+4,5M | Storel