1244-019778 | VÄRMEKABEL 58M SJÄLVBEGR.TERM | Storel