140F1140                  | Termostat golvv Devi Sm vit | Storel
<