1440.100 | ZEBRARAD 1000W 230V 500/1140MM | Storel