3U010000048BP01 | Batterianslutningspanel 48V | Storel
<