NEO 27 300-XXL | BATTERIBACKUP NEO XXL 24V/30A | Storel