NEO 27 200-XXL | BATTERIBACKUP NEO XXL 24V/20A | Storel