NEO 27 100-XXL | BATTERIBACKUP NEO XXL 24V/10A | Storel