NEO 13 100-XM | BATTERIBACKUP NEO XM 12V/10A | Storel