PSV 24FC-6 | Säkringskort 24V 6x2 säkringar | Storel