2/TSRA9020458/42 | Först anslutkabSC/PC-SC/PC 42m | Storel