24/NCLA10197/BF2 | Överlämn enhet 24+24 SC/PC | Storel