48210609-000-00 | ODF 19" 1U 48 SC/UPC 60m | Storel