48664409-000-00 | KABLAGE 2SM LC/UPC-SC/UPC 0,5m | Storel
<