TSRA906125/1M | Kablage SC/UPC-SC/UPC Spx 1m | Storel