48486409-000-00 | KUNDAVSLUT @XS 1SM SC/UPC 50m | Storel