ÅSKPKT SOL5 | PLASTKAPSLING 4 SOLCELLSSKYDD | Storel