FW52ENW1B | Kapsl inf 60mod Kraft+Multimed | Storel