FW42ENW1B | Kapsl inf 48mod Kraft+Multimed | Storel