1SNA168956R0600 | ANSLUTN KLÄMMA F NOLLSK | Storel