1SNA168690R1000 | ANSLUTN KLÄMMA F NOLLSK | Storel