1SNA163860R0500 | ANSLUTN KLÄMMA F NOLLSK | Storel