1SNA168974R0000 | ÖVERKOPP BRYG 10-PO BJM8 | Storel