1SNA115987R0100 | PLINT FRÅNSKILJBAR 4MM2 | Storel