1SNA115986R0000 | PLINT FRÅNSKILJBAR 4MM2 | Storel