1SNA399245R1500 | PLINT ADO-SKRUV 4MM2 GRÅ | Storel