1SNA199556R2500 | PLINT ADO-SKRUV 1MM2 BLÅ | Storel