1SNA199036R1700 | PLINT ADO-SKRUV 1,5MM2 BL | Storel