1SNK160071R0000 | MÄRKNING MC812PA10X[61->70]H | Storel