1SNK160051R0000 | MÄRKNING MC812PA10X[41->50]H | Storel