1SNK150081R0000 | MÄRKNING MC612PA10X[71->80]H | Storel