1SNK150071R0000 | MÄRKNING MC612PA10X[61->70]H | Storel