1SNK150051R0000 | MÄRKNING MC612PA10X[41->50]H | Storel