1SNK150041R0000 | MÄRKNING MC612PA10X[31->40]H | Storel