1SNK155031R0000 | MÄRKNING MC612PA[201->300]H | Storel