1SNK145031R0000 | MÄRKNING MC512PA[201->300]H | Storel