1889550000 | Märkhylsa CLIT 3-30 Påse/100 | Storel