PA2402/AC | LEDN MÄRKE ~2.5-16.0MM2 GUL:~ | Storel