PA1403/L2 | LEDN MÄRKE ~1.5-4.0MM2 GUL:L2 | Storel