PA1403/L1 | LEDN MÄRKE ~1.5-4.0MM2 GUL:L1 | Storel