1878470060 | Märk CLIC1-6 60-79 gul Rl/1000 | Storel