1878470040 | Märk CLIC1-6 40-59 gul Rl/1000 | Storel