2933/2SO SENDZIMIRZINKAD | SKENA 35X7,5 OHÅLAD 2M | Storel