2934/2SO SENDZIMIRZINKAD | SKENA 35X15 OHÅLAD 2M | Storel