2934/2SL SENDZIMIRZINKAD | SKENA 35X15 HÅLAD 2M | Storel