2932/2SL SENDZIMIRZINKAD | SKENA 15X32 HÅLAD 2M | Storel