KBA40ZFSLW | Universalfäste vit f vajer KBA | Storel